Czym jest twardość ołówka?
Możliwość komentowania Czym jest twardość ołówka? została wyłączona
ołówek

Ołówek to jedno z podstawowych akcesoriów papierniczych, i to takich, które są niezwykle szeroko wykorzystywane. Właściwie nie ma nikogo, kto nie stosowałby w jakiejś sferze ołówków. Używają ich uczniowie, pracownicy biurowi, artyści oraz urzędnicy. Mają one bowiem niewątpliwe zalety w stosunku do innych przyborów. Przede wszystkim napis wykonany ołówkiem można łatwo zmazać. Dzięki temu akcesoria te stają się szczególnie przydatne tam, gdzie trzeba coś jedynie naszkicować, a nie nanieść na stałe. Ołówek stwarza również doskonałe możliwości dla plastyków. Zakres technik, którymi można się posługiwać, korzystając z ołówka, jest naprawdę duży.

Wiadomo jednak, że nie do wszystkich zadań przydają się te same ołówki. Między poszczególnymi typami tych przyborów istnieją różnice, które wyznaczone są przez sposoby zastosowań. Do cech ołówka, które w największym stopniu ulegają zróżnicowaniu, należy niewątpliwie twardość. Da się wyróżnić aż dwadzieścia stopni tej właściwości. Dla uproszczenia można je jednak podzielić na trzy szerokie grupy.

Cienkość i grubość

Ołówki twarde są oznaczone literą H od angielskiego hardness, czyli twardość. Im większa cyfra stoi przy tej literze, tym twardszy jest ołówek. Twardość tego przyrządu nie przekłada się jednak tylko na łatwość pisania czy na opór, jaki przyrząd stawia kartce papieru. Wiąże się ona również z jasną kreską. Im ołówek jest twardszy, tym subtelniejsza i cieńsza jest jego linia. To właśnie z tej przyczyny przeciwieństwo twardych ołówków, czyli ołówek miękki, określany jest literą B od angielskiego black. Odnosi się ona do grubej, czarnej kreski, jaką na kartce papieru pozostawia miękki ołówek. Zaś ołówki o twardości pośredniej oznaczane są literami HB oraz F.

Twardość i miękkość ołówków w dużym stopniu związana jest ze składem tych przyrządów. Ołówki produkowane są bowiem z grafitu oraz kaolinu. Proporcje każdego z tych składników stoją za tym, jaki charakter ma przyrząd. Im więcej jest w nim grafitu, tym bardziej jest miękki. Natomiast duża zawartość kaolinu powoduje wzrost twardości ołówka.

/\